Normes del servei

Drets i deures dels usuaris del servei


Dret a rebre suport

Els usuaris poden demanar ajut al personal de la Sala de lectura.

Dret d'informació

Les persones usuàries de la biblioteca tenen dret a sol•licitar informació sobre el fons, el funcionament i el reglament.
La Sala de lectura exposa l’horari d’atenció al públic i dels serveis amb horaris restringits i anuncia les activitats i els actes que s’hi organitzen amb el temps suficient i de la forma més convenient per garantir-ne la màxima difusió.

Dret d'opinió

El personal de la biblioteca recollirà els suggeriments i les queixes que se li facin personalment i prendrà nota de les dades de la persona interessada, a fi de poder donar resposta per escrit, si així se sol•licita.

Dret de participació
L’expressió d’opinions és bàsica per a la participació individual o en grup. La biblioteca també escolta i consulta a les entitats, comissions i agents socials del poble, en relació amb el seu funcionament i la programació d’activitats.
En l’ampliació i renovació del fons i en l’aplicació de la política d’adquisicions, es tenen en compte les propostes expressades per als usuaris lectors, sempre que responguin als criteris de la col•lecció.

Deures dels usuaris del servei


-Respectar les persones usuàries, el personal, el fons i els béns de la Sala de lectura
-Mantenir una actitud correcta, romandre en silenci (cal desconnectar els telèfons mòbils o posar-los en silenci) i fer un ús correcte dels equipaments i les instal•lacions.
-Seguir els requeriments o indicacions del personal de la Sala de lectura
-Deixar els documents, en acabar la seva consulta, en el seu lloc o en un dels llocs destinats a aquest ús.
-Respectar la legislació vigent relativa als drets de propietat intel•lectual.
-Abstenir-se de: menjar, beure o fumar; escriure o fer senyals als documents i al mobiliari, malmetre o maltractar qualsevol dels béns mobles i immobles que integren el conjunt de la Sala de lectura; canviar de lloc el mobiliari i els equipaments de la Sala de lectura; obrir o tancar finestres i modificar els aparells de Climatització; alterar l’ordre de la Sala de lectura o realitzar activitats que puguin molestar els altres usuaris o entorpir el normal funcionament de la Sala de lectura; tenir connectat el telèfon mòbil a la Sala de lectura, fer-ne ús o parlar-hi distorsionant la normal activitat del servei; treure documents de la Sala de lectura sense utilitzar el servei de préstec; entrar a les sales i espais d’ús restringit al personal; reservar punts de lectura; entrar a la Sala de lectura amb joguines o vehicles recreatius (bicicletes, patins, monopatins...) o animals de companyia (amb excepció dels gossos pigall); utilitzar la Sala de lectura com espai de joc; fer ús de vehicles o altres elements recreatius; i, qualsevol altra acció o omissió que pertorbi l’ordre i el bon funcionament de la Sala de lectura.
-Complir el reglament de la Sala de lectura i dels seus serveis.
-Tractar el personal de la Sala de lectura i les persones usuàries amb amabilitat i respecte.
-Avisar el personal de la Sala de lectura de qualsevol desperfecte en el fons, les instal•lacions, els equipaments o de qualsevol incident o fet que comporti perill per a les persones o béns de la Sala de lectura.
-Dipositar els efectes personals sota el control de l’usuari. La Sala de lectura declina tota responsabilitat sobre els béns personals.
-Retornar els documents prestats en les mateixes condicions que se’ls van emportar amb un màxim d’un mes, renovable a un mes.
-Mantenir una actitud correcte i romandre en silenci, en tots els espais de la Sala de lectura.
-La utilització dels ordinadors portàtils propis dels usuaris s’haurà d’adequar als continguts adients a una biblioteca.
-L’ incompliment dels deures i normes del reglament del servei comportarà la sanció establerta a cada servei.

 

« Pàgina anterior

Comparteix aquesta informació:
Comparteix a Twitter Comparteix a Facebook Delicious Comparteix per e-mail Imprimir
Delegat protecció de dades Privacitat Avís legal

Disseny i programació web a càrrec del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona