NORMES D'ÚS DE LA BIBLIOTECA

TITOL II FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ INTERNA SERVEIS BIBLIOTECA   Capítol I Servei de consulta i préstec del fons de la biblioteca   Article 18. Servei de consulta i préstec del fons de la Biblioteca

1.      Tots els materials que integren el fons de la Biblioteca podran ser consultats.  

2.      Tots els materials que integren el fons de la Biblioteca podran ser objecte de préstec a excepció de les obres de consulta general o d’ús freqüent, diccionaris, enciclopèdies, els documents exhaurits o difícilment reemplaçables o que tinguin caràcter d’únics, les obres del fons de reserva, els diaris i els últims números de les revistes.  

3.      En la utilització dels punts de lectura es prioritzaran les consultes del fons de la Biblioteca sobre l’estudi, treball o lectura amb material dels particulars.

4.      El servei de préstec serà gratuït i obert a tots els ciutadans.

5.      La Biblioteca es reserva el dret de restringir temporalment o definitivament el servei de préstec a aquells usuaris que incompleixin la normativa.

6.      El servei de préstec s’ajustarà a la normativa i recomanacions del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Els CD’s dobles comptaran com a 1 document, i els CD-ROM es comptabilitzaran com a CD’s. L’últim número de les revistes estarà exclòs de préstec. La Biblioteca podrà ampliar les condicions de préstec per tal d’unificar i millorar el servei mitjançant un acord de Junta de Govern Local. El mínim total de documents que es deixaran en préstec serà de 20 documents (10 llibres + 3DVD’s + 3 CD’s + 4 revistes), dels quals només 2 poden ser novetats, per un termini de 30 dies. Els documents audiovisuals podran ser objecte de limitacions en el nombre de préstecs i el nombre de materials de la mateixa temàtica també serà limitat en el préstec. Els documents es comptaran per codis de barres, és a dir, cada codi de barres correspondrà a un document.

7.      Cada usuari podrà fer un màxim de 5 reserves de documents.

8.      Passat el termini de 30 dies, qualsevol document en préstec pot ser renovat fins a 2 vegades sempre que no hi hagi cap reserva feta per un altre usuari i no s’hagi sobrepassat la data de devolució del document. La pròrroga es podrà efectuar personalment, per telèfon en horari de la biblioteca o per correu electrònic. Es podran reservar documents del nostre fons que figurin com a disponibles al catàleg. La reserva es podrà efectuar per telèfon en horari de la biblioteca i per correu electrònic. Es podran reservar documents del nostre fons que estiguin prestats mitjançant el nou catàleg ARGUS (http://argus.biblioteques.gencat.cat).    

9.      És imprescindible presentar el carnet de la biblioteca per a realitzar el préstec, o en el seu defecte caldrà presentar el DNI, carnet de conduir, passaport o carnet de residència. El carnet és personal i intransferible, tret dels casos en què es presenti una autorització per escrit i fotocòpia del DNI de la persona que no es pot desplaçar a la biblioteca i tret dels casos de pares a fills, atès que els pares seran els responsables dels carnets dels fills menors de 18 anys i els podran fer servir.  

10.    El carnet es sol·licitarà personalment a la Biblioteca i s’obtindrà en el termini màxim de deu dies,  gratuïtament després de facilitar les dades personals: nom, adreça, telèfon i número de DNI o passaport. Cal mostrar el carnet d’identitat o passaport a l’hora de sol·licitar el carnet. El carnet no té caducitat i pot ser utilitzat en qualsevol biblioteca del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.   11. L’usuari comunicarà qualsevol canvi en les dades facilitades  

12.    El titular del carnet de préstec serà l’únic responsable dels documents retirats en préstec i, per tant vetllarà per la seva integritat i bona conservació i advertirà al personal de la Biblioteca de qualsevol desperfecte que hi observi.

13.    Cal tenir cura dels documents deixats en préstec. Per al bon funcionament del servei s’ha de ser puntual en el retorn dels documents. El sistema informàtic aplicarà un punt de penalització per dia de retard i per document en préstec i bloquejarà el carnet automàticament durant 15 dies per cada bloc de 60 punts. Passat aquest temps el carnet tornarà a estar operatiu. La responsabilitat del document prestat davant la seva pèrdua o deteriorament, correspon a l’usuari. En el cas que l’usuari sigui menor de 18 anys, la responsabilitat recau en el seu tutor legal. La biblioteca es reserva el dret de restringir temporalment o definitivament el servei de préstec a aquells usuaris que incompleixen la normativa. 

14.     En cas que no es restitueixi el document, l’usuari n’abonarà l’import. En cas que això no sigui possible (documents esgotats, descatalogats, etc.) l’usuari abonarà el seu import d’acord amb el preu que consti en el catàleg de la biblioteca o a l’ISBN. En cas que sigui impossible fixar el preu de l’obra no retornada, s’aplicarà una tarifa fixa, aprovada per ordenances de preus públics municipals. Aquests diners es destinaran a la compra de documents similars o que actualitzin els perduts. Si l’usuari no restitueix el document, se’n passarà un informe als serveis econòmics municipals a fi i efecte que elabori el rebut corresponent i iniciï la via de cobrament sancionadora que pertoqui.

15.     Els duplicats del carnet de préstec, tret que se’n justifiqui documentalment la sostracció, estaran subjectes a pagament de preus públics vigents.  

16.     En acabar el termini de préstec, la Biblioteca requerirà que retorni el document corresponent a l’usuari que tingui pendent la devolució.

« Pàgina anterior

Comparteix aquesta informació:
Comparteix a Twitter Comparteix a Facebook Delicious Comparteix per e-mail Imprimir
Delegat protecció de dades Privacitat Avís legal

Disseny i programació web a càrrec del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona

Face
Twit
Flickr
Pinte
Insta