Normes d'ús

REGLAMENT D'ÚS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE BANYOLES

 • El text íntegre del Reglament de Règim Intern de la Biblioteca de Banyoles està a la vostra disposició per qualsevol consulta, així com també un llibre de reclamacions i una bústia de suggeriments.
 •  
 • La Biblioteca es reserva el dret d'interpretar aquest reglament.


La Biblioteca pot prohibir l'accés a les persones que vulnerin les normes generals així com suspendre indefinidament el servei de préstec als qui repetidament en vulnerin les condicions.


ACCÉS

 • Lliure i gratuït per a tothom.
 • Els infants menors de 8 anys han de venir acompanyats per un responsable major d'edat.
 • Els infants menors de 12 anys que vinguin sols només poden utilitzar l'àrea infantil de la Biblioteca.
 • No és permesa l'entrada d'animals (amb excepció dels gossos pigall).
 •  

NORMES GENERALS D'ÚS DE LA BIBLIOTECA

 • Mantenir una actitud correcta i cívica, respectant les normes elementals de convivència.
 • Respectar les persones, el fons i els béns de la Biblioteca.
 • Actuar i procedir respecant els requeriments o indicacions del personal de la Biblioteca.
 • Mantenir un to de conversa moderat en general i silenci en les àrees de consulta i estudi.
 • Tenir cura dels objectes personals. La Biblioteca no se'n fa responsble.
 • Un cop acabada la consulta, deixar els documents a sobre les taules.
 • Els telèfons mòbils han d'estar silenciats.

Cal abstenir-se de:

 • Menjar, beure o fumar.
 • Escriure o fer senyals en els documents.
 • Reservar punts de lectura.
 • Fer treballs en grup en espais no destinats a aquest ús.
 • Anar descalç i/o sense vestir.
 • Entrar a la Biblioteca amb vehicles recreatius (patins, bicicletes ...).


Les accions, comportaments i conductes contràries a les normes generals tindran consideració d'infraccions lleus, greus i molt greus que donaran lloc a sancions (consulteu la versió íntegra del Reglament de Règim Intern).

SERVEI DE PRÉSTEC

Carnet de préstec:

 • Per accedir al servei de préstec cal obtenir el carnet de les biblioteques públiques, omplint una butlleta i mostrant un document identificatiu (DNI/Passsaport).
 • Els infants menors de 14 anys necessiten una autorització del pare/mare/tutor/a, que són els responsables de l'ús que facin del servei.
 • Per a fer ús del servei cal presentar el carnet qualsevol de les biblioteques públiques de Catalunya.
 • El carnet es pot renovar de manera gratuïta en cas de robatori o deteriorament. En cas de pèrdua, es pot obtenir un duplicat segons el preu que estableixin les Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Banyoles.


Condicions del préstec:

 • El servei de préstec és gratuït i permet endur-se a 30 documents durant 30 dies:


15 llibres | 5 revistes | 5 DVD | 5 CD

 

 • El servei de préstec finalitza un quart d'hora abans del tancament de la Biblioteca.

Préstec interbibliotecari
Es poden sol·licitar fins a 5 documents a d'altres biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya. El servei és gratuït, llevat que la biblioteca titular del document establixi altres condicions.

Documents exclosos de préstec

Les obres de referència i els diccionaris, el fons de col·lecció local que no estigui duplicat, els diaris i el darrer número de les publicacions periòdiques només es poden consultar a la mateixa Biblioteca.

Reserves
Es poden realitzar fins a 5 reserves. Els avisos d'arribada es realitzan preferentment per correu electrònic i es disposa de 5 dies per passar a recollir el document.

Renovacions

 • En cas de ser necessari, es poden realitzar fins a 2 renovacions del termini de préstec, sempre i quan el document no tingui cap reserva prèvia a la sol·licitud de la pròrroga.
 • 3 dies abans del venciment del préstec, el sistema informàtic de gestió de les biblioteques públiques envia un recordatori automàtic que permet l'opció de renovar el termini.


Penalitzacions per demores
El sistema informàtic de gestió de les biblioteques públiques aplicarà atuomàticament una penalització d'1 punt per document i dia de retard a partir de la data de venciment del termini de préstec. Per cada 90 punts acumulats, s'aplicarà una exclusió temporal de tots els serveis a totes les biblioteques públiques, per un període de 15 dies, que es computa a partir de la data de retorn dels documents.

Documents malmesos o perduts
En cas de perdre o malmetre un document, l'usuari n'haurà d'adquirir un de nou i, en el cas de documents descatalogats o de difícil adquisició haurà de pagar en metàl·lic l'import fixat per la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària, el dia 7 d'abril de 2014.

Llibres de ficció adults i juvenils 25 €
Llibres d'assaig adults 35 €
Manuals i diccionaris adults 50 €
Llibres de ficció infantils 20 €
Llibres de coneixement infantils 30 €
Manuals i diccionaris infantils 45 €
Revistes 8 €
CD 15 €
CD de Col·lecció Local 30 €
Cofres de més de 3 CD 30 €
DVD 20 €
DVD de Col·lecció Local 40 €
Cofres de més de 3 DVD 40 €

SERVEI D'INTERNET

 • Cal disposar de carnet de les biblioteques públiques per accedir de manera lliure i gratuïta al servei de connexió a Internet, mitjançant els terminals fixes o el WIFI.
 • L'accés a Internet es destina preferentment a la recerca d'informació, la investigació i l'aprenentatge.
 • Només es poden visionar pàgines aptes per a tots els públics.
 • La Biblioteca no es fa responsable del contingut de la informació consultada ni de l'ús que se'n faci.
 • Els infants menors de 14 anys necessiten una autorització paterna/materna i només poden utilitzar el servei en les àrees degudament indicades.
 • Els infants menors de 8 anys només poden utilitzar el servei acompanyats d'un responsable adult.
 • Les tarifes de les impressions estan determinades pels Preus Públics segons les Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Banyoles vigents.

___________________________________________________________________________________________________________

L'ús de la Biblioteca és voluntari i suposa l'acceptació d'aquestes normes.

Reglament de Règim Intern de la Biblioteca Pública de Banyoles – Comarcal del Pla de l'Estany, aprovat per acord de Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 22 de febrer de 2010, i de conformitat amb allò que determinen els arts. 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, publicat al BOP núm. 163 del 27 d'agost de 2014.

« Pàgina anterior

Comparteix aquesta informació:
Comparteix a Twitter Comparteix a Facebook Delicious Comparteix per e-mail Imprimir
Delegat protecció de dades Privacitat Avís legal

Disseny i programació web a càrrec del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona

Face
Twit
Spotify