Bases del concurs de graffiti

 


L’Ajuntament de Blanes, amb l’objectiu de promoure i impulsar la creativitat dels joves artistes, convoca un concurs de graffiti amb l’objectiu de seleccionar l’obra amb la que serà decorada una de les parets de la nova Sala de la Biblioteca Comarcal “Biblioteca Jove”.

BASES GENERALS

1.- Objecte

Aquestes bases tenen per objecte establir les normes del concurs de graffiti “Biblioteca Jove”, a través del qual se seleccionarà el/s jove/s artista/es que decorarà/n amb la seva obra una de les parets de la nova sala de la Biblioteca Comarcal “Biblioteca Jove”.

2.- Participants

Podran participar en el concurs joves entre 15 i 23 anys.

3.- Inscripcions i presentació dels treballs

Amb l’objectiu que el jurat qualificador pugui seleccionar el guanyador del concurs, els participants hauran de presentar en format DIN-A3 sobre un suport de cartró ploma, l’obra que en cas de resultar guanyador/s dibuixarien sobre la paret de la Biblioteca Jove.

L’obra presentada i que resulti guanyadora s’haurà de reproduir de manera fidedigna sobre la paret de la Biblioteca Jove, utilitzant la tècnica del graffiti.

El participants en el concurs podran presentar la seva proposta a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari de dilluns a divendres de 08.00 a 15.00h i dissabtes de 09.30 a 13.30h. Es pot demanar hora a la web de l’Ajuntament, a l’apartat de cita prèvia : http://amic.blanes.cat/

Les obres es podran presentar des del dia següent de la publicació de les bases a la web de l’Ajuntament, fins el dilluns, 18 de novembre de 2013.

Els treballs no podran anar signats i s’hauran de presentar sota un lema o pseudònim, i, a més, haurà d’anar acompanyat d’un sobre tancat on inclogui les dades identificatives de l’autor.

Els treballs es presentaran amb un lema o pseudònim que haurà de figurar al dors de l’obra, sense cap altra dada.

En el sobre tancat, i a part, s’inclourà el nom i cognoms de l’autor, domicili, i telèfon, fotocòpia del DNI, el lema o pseudònim, la declaració que consta a la base SETENA, i l’autorització dels pares o tutors legals, en cas que els participants siguin menors d’edat.

Entre aquesta documentació també s’haurà de relacionar el material (sprais i cap amb el número i la gama cromàtica) que s’utilitzarà per a realitzar el graffiti.

A la part exterior d’aquest sobre únicament haurà de constar el lema o el pseudònim de l’autor, sense cap altre text.

L’incompliment del que disposa aquesta clàusula per garantir l’anonimat dels participants comportarà l’exclusió automàtica del concurs.

Tots els participants en el concurs, amb la presentació de la seva proposta, accepten de forma íntegra el contingut d’aquestes bases i es comprometen a executar l’obra decorativa en cas de resultar guanyadors del concurs.

4.- Temàtica i contingut dels treballs

Les propostes de graffiti hauran de relacionar la temàtica dels joves amb la lectura.

Les propostes hauran de ser originals i inèdites. No s’admetran treballs amb continguts polítics, irreverents, obscens, xenòfobs o de qualsevol altre tipus que atempti contra la dignitat de les persones La superfície a decorar amb l’obra guanyadora és una paret de 6 metres de llarg x 2,75 metres d’alçada.

5.- Comissió de preselecció

Hi haurà una comissió de preselecció dels treballs presentats. Aquesta preselecció es farà atenent a criteris com l’originalitat, la qualitat i la dificultat de l’execució.

Aquesta comissió es reunirà el dia 2 de desembre per a seleccionar els treballs que seran exposats en el vestíbul d’entrada de la biblioteca del 5 al 20 de desembre.

Durant aquest temps els joves d’edats compreses entre 15 i 23 anys podran votar el treball que considerin millor presentant el seu DNI.

Les votacions es tancaran el dia 20 de desembre a les 20.30 hores.

El resultat de les votacions amb l’obra guanyadora es farà públic el 21 de desembre a les webs de l’Ajuntament de Blanes i de la Biblioteca Comarcal.

En cas d’empat les obres estaran exposades al públic i sotmeses a votació durant una setmana més.

Una vegada sigui coneguda la proposta guanyadora, la comissió podrà reunir-se amb el guanyador per concretar aquells aspectes que es considerin necessaris per garantir la correcta execució del graffiti.

El guanyador accedirà a ser entrevistat pels mitjans de comunicació locals i per aquells altres que ho sol·licitin.

6. Premis

El concurs està dotat amb els següents premis:

-Execució de l’obra.
-250 euros que es lliuraran el dia de la inauguració de la Biblioteca Jove.

L’entrega de premis queda condicionada a la correcta execució de l’obra presentada a concurs, amb adeqüació a la proposta realitzada.

7.- Drets sobre l’obra


L’obra guanyadora quedarà en propietat de l’Ajuntament de Blanes, que podrà ferne l’ús que estimi convenient, a tamany natural o reduït.

Amb aquesta finalitat, els participants en aquest concurs, en el sobre tancat que presentaran juntament amb la seva obra, hauran d’incloure la següent declaració degudament signada.

“ En cas de resultar guanyador del premi, per la present cedeixo la propietat de la meva obra a l’Ajuntament de Blanes, que es reserva tots els drets sobre la mateixa, inclòs el de reproducció, per el període de temps que les lleis estableixin Sobre l’obra, tindré una llicència sense exclusiva per poder utilitzar-la en la forma que desitgi, un cop transcorregut un any des de que s’hagi emès el veredicte del concurs”

Els cartells no premiats seran retirats pels seus autors o per les persones a qui autoritzin, en un termini de 2 mesos a comptar des de l’1 de febrer de 2014 a la Biblioteca Comarcal.

Transcorregut aquest termini, s’entendrà que l’autor cedeix la seva propietat a l’Ajuntament, podent aquest donar-li l’ús que consideri mes convenient.

Serà responsabilitat dels concursants qualsevol reclamació que pugui produir-se en relació amb l’autoria del cartell i el seu possible plagi

Blanes, octubre de 2013

 

Documents relacionats:

 

 


 

 


 

« Pàgina anterior

Comparteix aquesta informació:
Comparteix a Twitter Comparteix a Facebook Delicious Comparteix per e-mail Imprimir
Delegat protecció de dades Privacitat Avís legal

Disseny i programació web a càrrec del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona

Youtube
Face
Twit
Flickr
Pinte
Insta