Reglament

“La llibertat, el progrés i el desenvolupament de la societat i dels individus són valors humans fonamentals. Aquests valors només s’assoleixen mitjançant la capacitat de ciutadans ben informats per exercir els seus drets democràtics i tenir un paper actiu en la societat. (…) La biblioteca pública, accés local al coneixement, proporciona les condicions bàsiques per aprendre al llarg dels anys, per decidir lliurement i per al desenvolupament cultural de l’individu i dels col·lectius.

Aquest Manifest declara que la UNESCO creu en la biblioteca pública com a força viva per a l’educació, la cultura i la informació, i com a agent essencial per aconseguir la pau i el benestar espiritual a través del pensament. Per aquesta raó, la UNESCO anima els governs nacionals i locals a donar suport i a comprometre’s activament en el desenvolupament de les biblioteques públiques.”

Manifest de la IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública (nov.1994)PREÀMBUL

_______________________________________________________________La Biblioteca de Lloret de Mar, d’acord amb el que diu el Manifest de la IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública (1994), es defineix com un centre local d’informació i fa seves les missions que aquest li encomana relatives a la informació, l’alfabetització, l’educació, i la cultura.

D’acord amb el que preveu la legislació en vigor, la Biblioteca Municipal és un servei de prestació obligatòria pels municipis de més de 5.000 habitants. Així ho contemplen tant l’art. 26.1b de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local com l’article 67,b del Text refós de la Llei 8/1987, de 15 de abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003).

Per altra banda la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya ordena i estructura aquest servei, corresponent als municipis i ens locals, en el denominat Sistema de Lectura Pública de Catalunya, integrador de totes les xarxes de biblioteques existents al país. Reafirma la competència municipal quan a la gestió de la Lectura Pública i alhora regula també els serveis de suport i cooperació necessaris per a l’acompliment de les funcions de les biblioteques públiques.

La Biblioteca Municipal de Lloret, que data del 1991, està avui en dia plenament integrada en aquest sistema de Lectura Pública de Catalunya. És una biblioteca de titularitat municipal que compta amb el suport tècnic, assistència i cooperació tant de la Diputació de Girona, com de la Generalitat de Catalunya.

El seu objectiu consisteix en esdevenir el centre cultural i de relació social de referència de la vila. I, d’acord amb el Manifest de la UNESCO de la Biblioteca Pública de 1994, les seves funcions s’ordenen en torn a objectius culturals, de formació, de lleure i d’integració social.

La Biblioteca Municipal de Lloret de Mar es configura com un servei municipal públic, gratuït i obert a tota la ciutadania en igualtat de condicions, que pretén facilitar l’accés a la informació, la formació, la cultura i el coneixement.

Les seves polítiques aniran encaminades a promoure la lectura, l’autoaprenentatge i autoformació individual, el lleure i la cohesió social. Així mateix fomentarà l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i es preocuparà de minimitzar l’anomenada “escletxa digital”.

El seu fons s’orientarà a donar resposta a les necessitats dels usuaris en tots els àmbits citats i a facilitar les eines pertinents per a la formació de ciutadans informats i crítics.

TÍTOL PRELIMINAR
Article 1. Objecte
Article 2. Accés
Article 3. El carnet de la Biblioteca
TÍTOL I. DELS USUARIS
Article 4. Drets dels usuaris/es
Article 5. Deures dels usuaris/es
Article 6. Règim de sancions
TÍTOL II. DELS SERVEIS
Article 7. Servei de consulta en sala
Article 8. Servei d’informació
Article 9. Servei de préstec
Article 10. Servei de préstec interbibliotecari
Article 11. Servei de préstec a entitats
Article 12. Servei de préstec domiciliari
Article 13. Servei de préstec d’ordinadors portàtils
Article 14. Servei de préstec de lectors de llibres electrònics
Article 15. Servei de reprografia
Article 16. Servei d’accés a les TIC
Article 17. Visites guiades i de formació d’usuaris
Article 18. Activitats culturals i de promoció de la lectura
TÍTOL III. DE LA CESSIÓ DELS ESPAIS I GESTIÓ DE SALES
Article 19. Condicions generals
Article 20. Reserves
Article 21. Aula Multimèdia
Article 22. Aula d’Estudi
Article 23. Sala 1 (Espai 1)
Article 24. Sala de reunions interna (Espai 2)
Article 25. Sala d’estudi infantil (Espai 3)
Article 26. Aula-taller infantil
Article 27. Sala Polivalent
Article 28. Sala d’Exposicions
DISPOSICIÓ FINAL
ANNEX I. DONACIÓ DE FONS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LLORET DE MAR
ANNEX II. CONDICIONS D’ACCEPTACIÓ DE DONACIÓ DE FONS

Descarregar reglament

« Pàgina anterior

Comparteix aquesta informació:
Comparteix a Twitter Comparteix a Facebook Delicious Comparteix per e-mail Imprimir
Delegat protecció de dades Privacitat Avís legal

Disseny i programació web a càrrec del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona

Youtube
Face
Twit
Pinte
Insta