Normes d'ús

Condicions d’accés

L’accés a la Biblioteca serà lliure i gratuït per a tothom els dies i les hores que s’estableixin en cada moment. Tanmateix, la Biblioteca es reserva el dret d’admissió.

Accés menors d’edat

Els menors de 9 anys només podran accedir-hi acompanyats d’un adult que se’n responsabilitzi. Això vol dir estar amb ell, acompanyar-lo i ensenyar-li l els valor d’una biblioteca.
Es considerarà a un infant de 14 anys responsable dels seus germans més petits. Sempre hauran d’estar junts, supervisant i controlant l’actitud dels seu/s germans.
Els usuaris menors d’edat, vagin o no acompanyats, no seran responsabilitat del personal de la biblioteca. En el cas de quedar sols momentàniament, el personal bibliotecari no es responsabilitza de les entrades o sortides del menor.
Els infants fins a 15 anys hauran de portar el carnet de la biblioteca per poder accedir a l’equipament.

Dret d’admissió

Quan sigui estrictament necessari el personal responsable de la Biblioteca podrà limitar l’accés a la biblioteca a aquelles persones que no compleixin la normativa de la biblioteca.

Drets dels usuaris

Dret a rebre suport

Els usuaris poden demanar ajut al personal de la Biblioteca, que els prestarà el suport necessari per facilitar-los l’ús dels serveis i els iniciarà en les tècniques de recerca del fons.

Dret d’opinió

El personal bibliotecari recollirà els suggeriments i les queixes que se li facin personalment i prendrà nota de les dades de l’interessat a fi de poder donar resposta per escrit si així ho sol•licita la persona.

Dret de participació

L’expressió d’opinions és el primer esglaó per a la participació individual o en grup. La Biblioteca també escoltarà i consultarà les entitats, moviments cívics i agents socials del territori, en relació amb el funcionament i la programació d’activitats de la Biblioteca. En l’ampliació i renovació del fons bibliogràfic i audiovisual i en l’aplicació de la política d’adquisicions es tindran en compte les peticions expressades pels usuaris.

Dret d’informació

Els usuaris de la Biblioteca tindran dret a sol•licitar informació sobre el fons de què disposa la Biblioteca, el seu funcionament i la normativa. La normativa restarà a disposició de tots els usuaris perquè la puguin consultar.

S’anunciaran les activitats i els actes que s’organitzin amb el temps suficient i de la forma més convenient per garantir la seva difusió entre el major nombre possible de gent.

Deures i obligacions dels usuaris

Son obligacions dels usuaris, per tal de gaudir de la Biblioteca en les millors condicions cíviques:

1. Es respectaran els altres usuaris, personal de la biblioteca, el fons, el material informàtic, el mobiliari, tots els béns i instal•lacions utilitzades de la Biblioteca.

2. Es seguiran els requeriments o indicacions del personal de la Biblioteca.

3. En acabar la consulta d’un document es deixarà en un dels llocs destinats a aquest ús.

4. Es mantindrà una actitud correcta i es romandrà en silenci, en tots els espais de la biblioteca. A la sala d’adults es prega mantenir silenci total; les persones que malgrat ser avisades, no respectin aquesta obligació, seran convidades a abandonar la biblioteca.

5. Cal desconnectar els telèfons mòbils o posar-los en silenci i contestar les trucades fora de les instal•lacions.

6. Abstenir-se de:
- menjar, beure o fumar
- escriure o fer senyals en cap document ni al mobiliari.
- reservar punts de lectura a sala
- canviar de lloc el mobiliari i els equipaments de la Biblioteca; moure cadires, obrir o tancar finestres i modificar els aparells de climatització.
- realitzar activitats que puguin molestar els altres usuaris o entorpir el funcionament normal de la Biblioteca, i en particular parlar per telèfon, etc
- Entrar a la biblioteca amb joguines o vehicles com bicicletes, patins, etc...

7. Identificar-se amb la presentació del carnet de la Biblioteca o d'un carnet identificatiu per a fer ús de determinats serveis o a petició del personal de la Biblioteca.

8. L’accés d’animals està restringit. Només es permet l’accés als gossos pigall.

Les accions, comportaments i conductes contràries a les descrites tindran la consideració d’infraccions lleus, greus i molt greus i donaran lloc a sancions. Aquestes sancions queden tipificades dins la Normativa Interna de la Biblioteca. Aquesta es pot demanar al taulell d’informació.

« Pàgina anterior

Comparteix aquesta informació:
Comparteix a Twitter Comparteix a Facebook Delicious Comparteix per e-mail Imprimir
Delegat protecció de dades Privacitat Avís legal

Disseny i programació web a càrrec del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona

Face