Normativa per a donacions

DONACIÓ DE FONS

1. Les propostes de donació es presentaran a la biblioteca mitjançant un formulari (Annex 2) amb les dades i condicions de donació. S’entregarà una còpia a l’usuari/usuària i l’original s’entrarà al registre de l’Ajuntament perquè aquest tingui constància del que s’ha acceptat.
2. Per a l’avaluació del fons que s’ofereixi com a donació es seguiran les directrius del Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic de la Generalitat de Catalunya i es tindrà en compte la vigència i actualitat de les obres i/o el seu valor patrimonial.
3. En els casos en què el fons sigui acceptat, o una part, tingui un valor significatiu o faci referència a una determinada temàtica, l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro es reserva el dret d’incorporar-lo al fons del servei municipal que consideri més idoni: Biblioteca, Arxiu, Museu...
4. L’acceptació del fons no pressuposa la seva integració definitiva. A l’acabament de la vida útil del document, la Biblioteca procedirà a la seva retirada d’acord amb el procediment habitual aplicat al fons propi.
5. L’acceptació de la donació implicarà l’establiment del protocol entre qui dóna i l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, o si no n’hi ha, l’agraïment de la donació i les condicions específiques que la regiran, si s’escau.
6. La biblioteca podrà fer l’ús que cregui convenient de les donacions efectuades:
a) Donar-lo d’alta i incloure’l en el fons documental per posar-lo a disposició dels usuaris.
b) Donar-lo de baixa i seguir els mateixos criteris que per la resta de documents adquirits per altres mitjans.

ANNEX 2.
PROPOSTA DE DONACIÓ DE FONS A L’AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
En __________________________________________ amb DNI_______________
i amb domicili a____________________________de_________________________
codi postal___________, població, _____________i telèfon__________________

EXPOSA :
Que coneix la normativa de donacions de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro en general i de la Biblioteca en particular, i que actuant en nom propi i amb facultat per fer donació com a propietari/a

DÓNA sense cap mena de contraprestació a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, preferentment a la Biblioteca els documents següents:
_AUTOR_______________TÍTOL_____________________________ANY EDICIÓ


 

 

 

 

 


La modalitat de cessió és en ple domini, amb caràcter indefinit i sota les condicions reflectides a la normativa de la Biblioteca que podrà consultar.

PROPOSA
L’acceptació de la donació, que efectua amb les condicions abans esmentades.


NORMATIVA DE DONACIONS
1. No s’acceptaran novel•les anteriors a 1990 a excepció de novel•les d’autors clàssics i considerades en bon estat.
2. Només s’acceptaran documents de coneixements posteriors al 2000
3. No s’acceptaran vídeos en VHS
4. Només s’acceptaran documents en llengua estrangera sempre que siguin narrativa o de coneixements que permeti el seu aprenentatge (llibres senzills, infantils, lectura ràpida, narrativa curta.....)
5. Només s’acceptaran documents en bon estat d’higiene i conservació (sense estrips, amb la paginació completa, que no estiguin malmesos o guixats, etc.) i documents que conservin un certa vigència de contingut.
6. Per a l’avaluació del fons que s’ofereixi com a donació es seguiran les directrius del Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic de la Generalitat de Catalunya i es tindrà en compte la vigència i actualitat de les obres i/o el seu valor patrimonial.
7. En els casos en què el fons sigui acceptat, o una part, tingui un valor significatiu o faci referència a una determinada temàtica, l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro es reserva el dret d’incorporar-lo al fons del servei municipal que consideri més idoni: Biblioteca, Arxiu, Museu...
8. L’acceptació del fons no pressuposa la seva integració definitiva. A l’acabament de la vida útil del document, la Biblioteca procedirà a la seva retirada d’acord amb el procediment habitual aplicat al fons propi.
9. L’acceptació de la donació implicarà l’establiment del protocol entre qui dóna i l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, o si no n’hi ha, l’agraïment de la donació i les condicions específiques que la regiran, si s’escau.
10. La biblioteca podrà fer l’ús que cregui convenient de les donacions efectuades:
a. Donar-lo d’alta i incloure’l en el fons documental per posar-lo a disposició dels usuaris.
b. Donar-lo de baixa i seguir els mateixos criteris que per la resta de documents adquirits per altres mitjans.


Santa Cristina d’Aro a,        de                      de 20

Signatura
 

« Pàgina anterior

Comparteix aquesta informació:
Comparteix a Twitter Comparteix a Facebook Delicious Comparteix per e-mail Imprimir
Delegat protecció de dades Privacitat Avís legal

Disseny i programació web a càrrec del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona

Face
Twit