El repositori cooperatiu de la Diputació de Girona permet consultar, en accés obert, les col·leccions digitalitzades de biblioteques, entitats, institucions i empreses de les comarques gironines que s’hi adhereixen.

El Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona és qui el coordina i vetlla perquè el patrimoni de les comarques gironines es pugui consultar de manera conjunta a través del repositori.

A més de facilitar la consulta del patrimoni local gironí, n’augmenta la visibilitat i facilita els instruments per preservar-lo.

El repositori utilitza el programari Pandora, desenvolupat per Cran Consulting, SL, i segueix el protocol OAI-PMH, que assegura la interoperabilitat i cooperació amb altres projectes nacionals i internacionals.

La digitalització de documents va començar l’any 1990 i des d’aleshores hi ha hagut corresponsabilitat econòmica amb molts ajuntaments per poder digitalitzar les col·leccions de les biblioteques municipals. També s’han rebut dues ajudes de la Direcció General del Llibre, Archius i Biblioteques del Ministeri de Cultura (anys 2008 i 2011).

Actualment (2017), disposem de 1.069.477 pàgines i imatges digitalitzades.

 

Objectius del repositori

• Facilitar la visibilitat i la consulta dels materials
• Preservar el fons patrimonial de les biblioteques públiques gironines
• Impulsar la digitalització del fons documental local gironí
• Millorar la cerca i la recuperació
• Facilitar la cerca de text complet dels documents digitalitzats
• Permetre l’accés sense restriccions a materials que per la seva naturalesa són d’accés restringit
• Integrar materials relacionats que en format analògic es troben en localitzacions separades