La revista Miranda editada per el Centre Cultural de Llançà va aparèixer a l'any 1954 i es va publicar fins a l'any 1968. És una publicació essencial per conèixer la vida local i l'activitat cultural a Llançà en aquest període.