Col·leccions

Revistes Germanor i Tallaferro

Logo_tallaferro

La Biblioteca disposa de les següents revistes digitalitzades:

Germanor:
Un grup de joves sota l’aixopluc de la Parròquia fan una revista ciclostilada –Germanor- en castellà; de temes religiosos,culturals.., amb informació local, de 1 a 3 fulls, mida quartilla - del febrer de 1955 al desembre de 1956-.
A la segona etapa de la revista - del 1971 a 1975- editen la revista -ja quasitota d’informació local- la gent del Moviment de Colònies i de l’Associació de Pares i Mares de l ‘Escola. És converteix en una revista en català, també ciclostilada, del mateix format i amb més fulls.
A la tercera etapa del 1976 al 1978 es passa a format vertical mida foli , amb més pagines. Quan arriba la democracia, els membres de redacció de la revista creuen que la revista ja ha complert el seu paper.

Tallaferro:
Agafa el relleu la revista “Tallaferro, revista d’opinió i información vilatana”. El febrer de 1984 uns voluntaris amb el suport de l’Ajuntament van compondre el 1r núm. de la revista. En el n. 47- de gener de 1993- la revista es desvincula de l’Ajuntament i l’editor és l’Associació Cultural Tallaferro, autofinançant-se amb els socis-subscriptors i els anunciants. L'últim n. de la revista és el 100 de gener –juliol de 2005.

Ambdues revistes són bàsiques pel coneixement i l’estudi de qualsevol temàtica de Besalú a la segona meitat del s.XX.

Visualitzar