Presentació

La col·lecció digital de la Biblioteca Fages de Climent (BFC) vol donar suport a la recerca i divulgar el patrimoni local posant-lo gratuïtament i en accés obert a Internet i a les xarxes socials. Molts d’aquests materials no es podrien consultar per raons de preservació. D’altra banda se’n facilita la consulta mitjançant la incorporació de metadades i l’aplicació de tècniques de reconeixement òptic de caràcters (OCR) i, finalment, integra materials que es troben en col·leccions separades.

Cronològicament, la documentació abasta els segles XIX i XX en la seva majoria. Inclou impresos antics i rars, publicacions periòdiques, material gràfic, fons fotogràfics, programes de mà, partitures i manuscrits moderns. Properament s’hi integraran altres materials d’arxiu, enregistraments sonors, etc.

Quant a l’abast temàtic, la col·lecció és de temàtica local, entenent això el territori de la comarca de l’Alt Empordà, obres d’autors locals i obres impreses a la comarca.

HISTÒRIA

La col·lecció digital de la BFC s’inicià l’any 2000 amb la digitalització d’uns àlbums de 555 fotografies coneguts com Àlbums Rubaudonadeu, de gran valor històric, datats entre 1888 i 1889. Tot seguit, i en diferents etapes, s’ha digitalitzat la col·lecció de premsa històrica de la Biblioteca de Figueres. L’any L’any 2008, amb ocasió dels actes de l’exposició “Figueres, febrer del 39”, es va digitalitzar una col·lecció de fulls volants, cartells i altres impresos de la Guerra Civil (600 documents aprox.) Aquests materials havien restat molts anys custodiats a la Biblioteca, segurament recollits en el seu moment per la bibliotecària Adela Riera.
L'any 2009, va ser el torn d’una col·lecció de postals de principis de segle XX, editades pel setmanari figuerenc la Veu de l’Empordà, moltes de les quals s’han reproduït als llibres de la col·lecció Abans de l’editorial Efadós.
L'any 2010 incorporàrem una nova capçalera històrica adquirida per subhasta, Evolución. L’any 2011 es van digitalitzar els històrics dietaris de la Biblioteca (dietaris de les biblioteques populars), fulletons i altres impresos del segle XIX, premsa històrica pròpia i una col·lecció de premsa de particulars, Del 2012 al 2014 s’ha digitalitzat material gràfic (cartells i programes de mà de cinema, teatre, actes culturals diversos), més fotografies i algunes capçaleres de la segona meitat del segle XX. Finalment, el 2014 s’ha iniciat la digitalització del setmanari Hora Nova (1979-).

RESTRICCIONS D'ÚS I CITACIÓ

Tot el material es pot descarregar; està en format pdf o .jpg, de baixa resolució, depenent del tipus de document. Per a descàrregues completes, utiltzeu el navegador Firefox. Per qualsevol altre format cal adreçar-se a la Biblioteca o omplir un formulari. La Biblioteca permet l’ús privat dels recursos i també l’ús en la recerca i la docència sempre que se citi la font, en canvi no en permet, com és lògic, l’ús comercial sense obtenir els permisos adients i el pagament de les taxes establertes.

FINANÇAMENT

La digitalització dels fons té lloc gràcies al finançament de diverses institucions: Ajuntament de Figueres, Diputació de Girona i Ministerio de Cultura.

DESCRIPCIÓ DE LES COL·LECCIONS

Premsa 

La col·lecció de premsa històrica de la Biblioteca de Figueres abasta des de 1842 a 2017, amb més de 130 capçaleres del fons de la Biblioteca així com amb títols provinents de l’Arxiu Municipal de Figueres i de diverses col·leccions privades (Guillamet Navarra, Fajol, Gallego, Puig Massanet). 

Àlbum Rubaudonadeu

L’Àlbum Rubaudonadeu és una col·lecció de 555 fotografies realitzades entre 1888 i 1889 pel fotògraf Josep Maria Cañellas, un reusenc establert a Paris. Va sorgir de la iniciativa del mecenes Josep Rubaudonadeu (Figueres, 1841-Madrid, 1916), el qual li encarregà a Cañellas un extens reportatge fotogràfic de tota la comarca on havia d’incloure tots els pobles, monuments i conjunts artístics, oficis, mercats i fires, festes populars, imatges de la vida quotidiana dels homes i les dones... Cañellas, fotògraf d’instantànies, va saber captar la realitat espontàniament. Les imatges, repartides en 5 àlbums físics, estan agrupades per pobles i s’ha mantingut l’ordenació original:

1. Figueras
2. Agullana à Garriguella
3. La Junquera à Peralada
4. Pont de Molins à Vilabertran
5. Vilafant a Viure y maniobras militares

Les fotografies de l’Àlbum Rubaudonadeu són utilitzades freqüentment per il·lustrar treballs d’investigació, catàlegs d’exposicions, articles de premsa... Sovint són exposades o visionades en exposicions.

Postals de la Veu de l’Empordà 

Col·lecció del voltant de 200 targetes postals de vistes fotogràfiques de l’Alt Empordà, editades entre els anys 1909-10 pel diari de caràcter catalanista i catòlic La veu de l’Empordà (Figueres, 1900-1936) per ser venudes a la papereria del mateix nom, situada al carrer Forn Baix de Figueres, propietat de la família Macià. Les targetes són fàcilment identificables perquè hi apareix, en vermell, la numeració, el municipi i la llegenda i la menció “Edición de: La Veu de l’Empordà “. Val a dir que se n’edità una sèrie en blanc i negre i una d’acolorida.
Les postals de la Veu de l’Empordà s’utilitzen sovint per il·lustrar treballs d’investigació, catàlegs d’exposicions, fullets publicitaris, articles de premsa, etc. Se’n localitzen en moltes col·leccions particulars i encara n’hi ha a la venda en llibreries de vell.

Material menor d’entitats figuerenques 

La col·lecció conté 2370 documents aproximadament, pertanyents al període 1807-1975, que repassen la història de la ciutat a través de les seves entitats, organismes i organitzacions.

La documentació fou generada per més de 100 entitats de caràcter cultural i recreatiu com per exemple el Casino Menestral Figuerenc, Foment de la Sardana Figueres, Associació de Música de Figueres o Teatre–Cinema El Jardí; de caràcter religiós com la Parròquia de Figueres o el Patronat Parroquial de la Catequística; de caràcter administratiu com l’Ajuntament de Figueres; organitzacions sindicals com Sindicat Agrícola Comarcal de l'Empordà; partits polítics com Federació Republicano Socialista de l'Empordà (F.R.S.E.); organismes de caràcter educatiu com el Liceo Monturiol, o l’Instituto General de Enseñanza Media, i finalment entitats de caràcter esportiu com són, per exemple, l’Agrupació Excursionista Penya Alegre o la Unió Esportiva Figueres. Els programes d’espectacles i de cinema constitueixen un gruix considerable dins del conjunt. Per altra banda, la col·lecció inclou, també, un recull dedicat a les activitats comercials, un altre amb documentació generada per galeries d’art i exposicions i un darrer de col·lecció factícia amb diferents tipologies de documents no classificables.

El format d’aquesta documentació és molt divers, trobem programes de mà, targetes i “targetons”, cartells, entrades i invitacions a espectacles de diversa índole, catàlegs d’exposicions, opuscles o simples fulls volants.

La informació que contenen els documents és especialment rellevant pel seu interès històric i documental, i abraça principalment el període comprès entre els anys 1920’ i el final de l’època franquista (els documents referents a la Guerra Civil es troben en una col·lecció a part).

Gran part d’aquesta documentació és inèdita, tot i que alguns d’aquests documents han estat objecte d’estudi d’investigadors i estudiosos locals, o han servit per il·lustrar algunes exposicions.

Fons Guerra Civil 

Es tracta de la col·lecció de 600 documents del període 1931-1939 i primers anys de la postguerra, que va recollir la bibliotecària Adela Riera en aquell moment.

El fons inclou cartells electorals, de propaganda i d’assemblees de les diverses entitats figuerenques; bans sobre la construcció de refugis a Figueres; fulls militars sobre la vida al Castell de sant Ferran; impresos de l’Ajuntament de Figueres; impresos del Comitè Antifeixista; tríptics de l´Escola de Treball de Formació Professional Politècnica de la Generalitat de Catalunya a Figueres; fulls volants dels sindicats obrers (Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona, CNT, Asociación Mujeres Libres) i de propaganda electoral; impresos de la Lliga Catalana; impresos polítics del Grup femení d´Esquerra de la Federació Republicana Socialista de l´Empordà (1933-1937), de la Federació Republicana Socialista de l´Empordà, del PSUC, de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya, de partits polítics comunistes; i documents de l´Escola Nova Unificada (1936-1938).

Programes de Fires i Festes de la Santa Creu 

Col·lecció digital dels Programes de Fires i Festes de la Santa Creu, des de 1913 al 1966. S’hi poden consultar tant els programes oficials com els comercials, distribuïts gratuïtament per establiments com ara la Farmàcia Portolà, Almacenes El Siglo, Sastreia Gou o Casa Comas, per citar-ne alguns. La riquesa gràfica és considerable amb cobertes d’artistes reconeguts com Marià Baig, Ramon Reig o Martínez Lozano, amb molts clixés a l’interior de fotògrafs com Marimón, Tort o Meli i tipografies molt diverses. Alguns programes inclouen textos d’autors locals i informació turística.

La col·lecció, de 150 programes aproximadament, no està tancada.

Cartells de Circ 

Selecció de cartells i fulls volants anunciant espectacles de circ i màgia a la ciutat, datats entre 1925 i 1953.

Els circs més assidus a Figueres van ser l'Olympique Circus, el Gran Circo Trebol i el Circo Dorado. Quant a artistes, cal destacar l’il·lusionista Joan Forns i Jordana (Badalona, 1916-1998), conegut artísticament com Li Chang. La majoria d'espectacles de circ es feien per Fires i s'instal·laven a la Plaça del Gra o a la Plaça Triangular, mentre que els espectacles d’il·lusionisme i màgia es podien veure al Teatre Municipal El Jardí i a la Sala Edison principalment.

La col·lecció es va iniciar amb motiu de la celebració a Figueres del I Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres, organitzat per la Circus Arts Foundation, la qual disposa d’un centre de documentació especialitzat en circ.

Llibres, fullets i fulletons 

La col·lecció inclou un total aproximat de 350 llibres i fulletons de temàtica, contingut o autoria local, publicats entre els anys 1840 i 1936, i que formen part del fons de reserva de la Biblioteca Fages de Climent.
Quant als lllibres, destaquem els reculls d’obres premiades en certàmens literaris (Certamen literario, Festa de la Bellesa), els llibres d’excursions i viatges i les obres teatrals. Pel que fa als fulletons, la temàtica és molt diversa.

Més endavant, s’hi incorporaran altres obres de domini públic.

Goigs 

Es tracta d’una col·lecció d’una seixantena de goigs publicats entre els anys 1860 i 1930.
Fan referència als sants: Mare de Déu del Mont, Mare de Déu de Requesens, Ntra. Sra. de les Salines, Ntra. Sra. de la Salut, Sant Sebastià, Ntra. Sra. del Roser, Sant Pere, etc., de les localitats de Figueres, Terrades, Romanyà d’Empordà, Vilabertran, Maçanet de Cabrenys, Agullana, Port de la Selva.