Totes les col·leccions


Hemeroteca d'Arbúcies

Logo_baix_montseny

La biblioteca Rafael Vilà i Barnils disposa de les revistes digitalitzades:

Baix Montseny: periòdic arbucienc
(1927- 1933); La Riera: revista d’humor i literatura (1934); La Vila (1935 – 1936); La Riera: título provisional (1966); Baix Montseny: juventud de Arbucias (1966). Es tracta de revistes de contingut general, entreteniment, recull literari i informació municipal, amb excepció de La Vila que presenta un caràcter més religiós. Podeu consultar els originals a l’Arxiu Històric Municipal d’Arbúcies.

Juntament amb aquest important fons històric, també trobareu digitalitzada la col•lecció completa de la revista municipal Perxada (primera època: 1979-1983) i Perxada (segona època: 1994-2008). Es tracta d’una publicació periòdica de tipus municipal, amb informació sobre les activitats culturals del municipi però també amb interessants articles sobre divulgació històrica, opinió, entrevistes, recull literari o poètic.


Hemeroteca de Besalú

Logo_tallaferro

La Biblioteca disposa de les següents revistes digitalitzades:

Germanor:
Un grup de joves sota l’aixopluc de la Parròquia fan una revista ciclostilada "Germanor" en castellà; de temes religiosos,culturals.., amb informació local, del febrer de 1955 al desembre de 1956. A la segona etapa de la revista (1971 a 1975) editen la revista, ja quasitota d’informació local i en català, la gent del Moviment de Colònies i de l’Associació de Pares i Mares de l ‘Escola.  A la tercera etapa del 1976 al 1978, quan arriba la democracia, els membres de redacció de la revista creuen que la revista ja ha complert el seu paper.

Tallaferro:
Agafa el relleu la revista “Tallaferro, revista d’opinió i información vilatana”. El febrer de 1984 uns voluntaris amb el suport de l’Ajuntament van compondre el 1r núm. de la revista. En el n. 47 (de gener de 1993) la revista es desvincula de l’Ajuntament i l’editor és l’Associació Cultural Tallaferro, autofinançant-se amb els socis-subscriptors i els anunciants. L'últim núm. de la revista és el 100 de gener/juliol de 2005.
 


Hemeroteca de Bescanó

Pilastra

La Pilastra” és el nom del congost que dóna entrada i sortida al pla de Bescanó i un topònim popular escaient per a la revista local que va editar el número zero l’abril de 1979 i es va posar a la venda durant tretze mesos. La Pilastra tenia entre 16 i 24 pàgines i un tiratge mensual de vuit-cents exemplars.


Hemeroteca de Caldes de Malavella

Aquae

L'Aquae és la revista municipal de Caldes de Malavella, editada per l'Ajuntament de forma trimestral. És un servei que informa el vilatà sobre l'actualitat del nostre municipi, els serveis municipals i l'activitat de les entitats i dels centres d'ensenyament. També pretén tractar qualsevol aspecte relacionat amb Caldes des de diferents punts de vista (entrevistes a caldencs, articles sobre història, economia, excursions...) És també una eina de promoció de les empreses i comerços municipals a través d'anuncis i patrocinis. Alhora, pretén ser un mitjà d'entreteniment i, per últim, de participació, sigui a través de col·laboracions o bé a través de l'espai d'opinió.


Hemeroteca de Calonge

Logo_calonge

La biblioteca disposa de les revistes digitalitzades Mar i Muntanya, La Veu de Calonge i Xispa


Hemeroteca de Camprodon

Logo_camprodon

Teniu al vostre abast la digitalització de la revista de El Pont Nou. Aquesta revista neix com a instrument de comunicació i d'informació entre l'Ajuntament de Camprodon i els seus veïns i visitants. També es defineix com l'informatiu de la Vall de Camprodon i el seu primer exemplar es publica l'1 de gener de 1991, tenint una periodicitat mensual.

Entre els seus continguts hi consten notícies, opinions, reportatges, agendes d'activitats i alguna que altre xafarderia dels Quatre Cantons.

Acaba el seu procés l'1 de gener de 1996 donant pas, aleshores, a una altra revista titulada El Camp Rodó, editant-se amb periodicitat trimestral.

El Camp Rodó, neix l'1 d'octubre 1996 com a publicació trimestral i de distribució gratuïta. Informa tots els camprodonins i, alhora, els permet expressar-se. Entre els seus continguts hi consten les seccions: agenda municipal, els grups de l'Ajuntament, patrimoni, moviment demogràfic, tema central, entrevista i altres qüestions com ara: entitats, opinió, serveis, Campus Rotundus i mercadeig.

Després d'un llarg recorregut acaba la seva trajectòria l'1 d'abril de 2009.


Hemeroteca de Cassà de la Selva

Llum_i_guia_1_-page-111

A l'hemeroteca digital de la biblioteca de Cassà de la Selva es poden consultar les revistes Llum i Guia, Ecos Juveniles, Drecera i Circulars.

Llum i Guia: El mes de juny de 1944 arribava per primer cop a les llars cassanenques la revista Llum i Guia. Eres quatre fulls ciclostilats que estaven escrits íntegrament en castellà i que en plena postguerra obrien una ruta que ha permès que la revista al llarg de tot aquest temps hagi esdevingut l’element de referència clau en la comunicació local.
Les seves pàgines han servit de mitjà de transmissió de la informació generada des de la societat civil i de l’actualitat de manera continuada durant tot aquest període reflectint el canvi social, humà, econòmic i polític de Cassà de la Selva.
El mes de juny de 1944 arribava per primer cop a les llars cassanenques la revista Llumiguia. Eres quatre fulls ciclostilats que estaven escrits íntegrament en castellà i que en plena postguerra obrien una ruta que ha permès que la revista al llarg de tot aquest temps hagi esdevingut l’element de referència clau en la comunicació local. Les seves pàgines han servit de mitjà de transmissió de la informació generada des de la societat civil i de l’actualitat de manera continuada durant tot aquest període reflectint el canvi social, humà, econòmic i polític de Cassà de la Selva.

Ecos Juveniles: era una revista editada pel Colegio Politécnico Cassanense, escola privada laica que era coneguda popularment com a Escola Vilaret. Aquesta revista es va publicar durant tres anys, des del mes de novembre de l’any 1903 fins al mes de juny de 1906, sota l’impuls de la seva directora, Pilar Vilaret. La seva periodicitat era mensual. Varen aparèixer 32 números, de 16 pàgines, sota un format de mig foli. La redacció estava situada al carrer Marina, número 6 de Cassà de la Selva. Hi ha escrits realitzats pels mestres, pels alumnes, pels pares dels alumnes, per cassanencs que intervenien en la vida cultural del poble i per col•laboradors de Llagostera. La llengua utilitzada era la castellana tot i que es publicaven poesies també en català. Una col•lecció completa de Ecos Juveniles es conserva a l’Arxiu Municipal de Cassà de la Selva.


Hemeroteca de Castell Platja d'Aro

Logo_carrilet_01

Revista El Carrilet, editada pel Grup Cultural el Carrilet des de gener de 1988 fins a desembre de 2005 i de periodicitat bimestral. Conté informació general, tant local com comarcal.


Biblioteca de Castelló d'Empúries

Logo_castello

La Biblioteca de Castelló d'Empúries disposa de diverses col•leccions de fons digitalitzats:


Revista l'Espiga: Publicació local editada entre els anys 1934 i 1936 per l’associació Esplais, una entitat cultural, esportiva i recreativa creada des del Centre Agrícola i Social de Castelló d’Empúries.

Col•lecció de bans: Aquesta col•lecció d’impresos antics conté aproximadament 499 documents de temàtica administrativa, legislativa i judicial. El seu àmbit cronològic comprèn des de l’any 1795 al 1843.


Biblioteca patrimonial AMCE: Fons d'uns 100 llibres de l'Arxiu Municipal de Castelló d'Empúries, consta de documents corresponents als anys 1537-1916 de temàtica diversa.


Biblioteca de l'Escala

L_escalenc

La Biblioteca disposa de les següents revistes digitalitzades:

L’Escalenc: és una revista, sense ànim de lucre, publicada per primer cop l’any 1980 a l’Escala per J. Donjó i J. Saderra. Fins a l’any 2011 és mensual i a partir de l’any 2012 passa a ser bimensual. Tracta temes bàsicament d’informació local i, al llarg dels anys, ha recollit articles i entrevistes molt interessants per a la memòria històrica local. El seu principal coordinador és Francesc Xavier Vila Mitjà. Els articles els redacten, principalment, col•laboradors habituals voluntaris. 

Camí de Ronda: és una revista local anual, sense ànim de lucre, que es comença a publicar el mes de juny de l’any 2010 pel CEDRHE (Centre de Documentació i Recerca històrica de l’Escala). El seu objectiu és fer difusió de la història local i cultural de l’Escala. El primer número de la revista és un monogràfic sobre la Guerra Civil i, a partir del segon, els seus continguts són de temàtica diversa, amb diferents seccions i articles, amb un dossier monogràfic principal.

Llibres de l’Aplec de la Sardana: comença a publicar-se l’any 1976. És anual i conté un recull d’articles, sobretot, relacionats amb el món sardanista local i de Catalunya. Publicació molt important des del punt de vista de conservació de la memòria històrica local.

També s’ha digitalitzat els Llibres de la Festa Major de l’Escala: comencen a publicar-se l’any 1972. És anual i conté un recull d’articles de temàtica diversa, principalment, sobre el municipi de l’Escala i el seu entorn. Publicació molt important des del punt de vista de conservació de la memòria històrica local.


 


Biblioteca Fages de Climent de Figueres

Figueres1

La col·lecció digital de la Biblioteca Fages de Climent (BFC) vol donar suport a la recerca i divulgar el patrimoni local posant-lo gratuïtament i en accés obert a Internet i a les xarxes socials.

Cronològicament, la documentació abasta els segles XIX i XX en la seva majoria. Inclou impresos antics i rars, publicacions periòdiques, material gràfic, fons fotogràfics, programes de mà, partitures i manuscrits moderns. Properament s’hi integraran altres materials d’arxiu, enregistraments sonors, etc. Quant a l’abast temàtic, la col·lecció és de temàtica local, entenent això el territori de la comarca de l’Alt Empordà, obres d’autors locals i obres impreses a la comarca.


Hemeroteca d'Hostalric

Logo_vigia_torre

Exemplars digitalitzats de la revista d’informació municipal de l’Ajuntament d’Hostalric El Vigia de la Torre, editada entre els anys 1991 i 1999


Quaderns de la Revista de Girona

Logo_quaderns

Els «Quaderns de la Revista de Girona» són una col·lecció que neix com un instrument de creació d’identitat, de cohesió, de compromís amb el medi i de projecció del territori gironí. La col·lecció segueix dues línies temàtiques: les guies, dedicades a la història, l'economia, la natura o la cultura, més enllà de l'àmbit local, i les monografies, que centren el seu estudi en pobles i ciutats, amb especial atenció a l’època contemporània.


Revista de Girona

Logo_revista_girona

La Revista de Girona és una publicació bimestral editada per la Diputació de Girona que té com a objectiu difondre treballs de temàtica cultural, social i científica de l'àmbit de les comarques gironines. La Revista de Girona s'edita des de l'any 1955 i, actualment, compta amb un consell assessor format per especialistes en diferents disciplines i àmbits del coneixement, que participen en la programació de cada número i en l'avaluació sistemàtica de la publicació.


Hemeroteca de Llagostera

Llagostera

Traca
Revista publicada per l’Institut de Llagostera des del mateix any de la seva fundació, el 1997. S’edita cada final de curs i reflecteix la vida acadèmica durant els mesos lectius, de setembre a juny, mitjançant entrevistes, reportatges, notícies, articles d’opinió sobre temes diversos o informació sobre activitats del centre, entre altres coses.

Així treballem

Va ser la revista del Col·legi Nostra Senyora del Carme de Llagostera, editada pel mateix col·legi, que pertanyia a l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, amb la col·laboració de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes.
Es va publicar des de 1993 fins l’any 2009 i reunia articles de membres de la congregació, professorat, AMPA, activitats i treballs dels alumnes.


Hemeroteca de Llançà

Llanca

La revista Miranda editada per el Centre Cultural de Llançà va aparèixer a l'any 1954 i es va publicar fins a l'any 1968. És una publicació essencial per conèixer la vida local i l'activitat cultural a Llançà en aquest període.


Llibres digitalitzats pel Servei de Biblioteques

Logo_llibres_02

Fons que inclou els llibres digitalitzats pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona


Biblioteca Marià Vayreda d'Olot

Logo_regira_olot

La Biblioteca Marià Vayreda d’Olot compta amb un servei de biblioteca digital. S’ha iniciat amb l’Hemeroteca local (103 títols, 1859-1966), de gran valor històric. Pròximament també s’incorporaran les col·leccions de romanços del s. XVIII i XIX, la dels goigs i la dels ex-libris, provinents de les donacions de Josep Saderra i de Joan Casulà.


Hemeroteca d'El Port de la Selva

Logo_portdelaselva_ressorgiment

Ressorgiment, revista en català editada a Buenos Aires (Argentina) des de 1926 fins a 1940. De caire nacionalista i independentista va ser fundada per Pius Àrias, Manuel Cairol, Francesc Colomer i Hipòlit Nadal. Els seus articles tractaven temes com la literatura, la història o l'ús i estudi de la llengua catalana. També es podia trobar informació de caire general o d'actualitat.


Hemeroteca de Puigcerdà

Rufaca

Revista Rufaca, editada per l'associació Amics de Cerdanya entre els anys 1977 i 1994. Publicació mensual fundada per Jean-Paul Poirier, Ramon Solà, Josep Peitx i Emili Guirao va néixer com a butlletí de l'associació i tractava temes de caire general d'àmbit comarcal.


Biblioteca Lambert Mata de Ripoll

Lambert_mata

La Biblioteca Lambert Mata de Ripoll custòdia l'important fons Lambert Mata i Sala format per:

12 incunables, 3.000 volums de llibres d'entre els segles XV al XVIII, 28.000 volums del s.XIX, 8.000 volums del segle XX, 250 manuscrits, 30 pergamins i un gran nombre de publicacions periòdiques de mitjans s.XIX i primer terç del s.XX.

De tot aquest fons, gràcies a la Diputació de Girona, i al present repositori, podem posar al vostre abast 1.500 volums de llibres d'entre els segles XV al XVIII.


Biblioteca Iu Bohigas de Salt

Farga

Revista La Farga: El maig del 1979 surt a la llum el núm. 1 de la revista com a butlletí del Casal de Jubilats i Simpatitzants. El primer número de La Farga surt amb 16 pàgines i ja amb la portada en color. Han passat 36 anys i la revista amb algunes millores continua, primer com a butlletí i anys més tard com a Revista de Salt. Malgrat els alts i baixos i que, en certs moments, algú ja li havia cantat les absoltes, La Farga ha reviscolat de totes les ensopegades. Cada any, l'exemplar de juliol de la revista publica un número extraordinari dedicat a la Festa Major de la vila.

La revista va néixer amb l’objectiu d’informar del què i el perquè del Casal, però en el transcurs del temps s’ha anat fent portaveu de la vida social del poble. Des del Casal han fet d'aquesta línia l'objectiu a mantenir: les seves pàgines estan obertes a tothom i faciliten la publicació d’opinions diverses relacionades amb l’entorn gràcies a un equip de redacció format per gent voluntària.


Programes de Festes de Salt: publicats per l'Ajuntament, el Casal de Jubilats i la Comissió de Festes. Sant Cugat i Sant Antoni de Pàdua són els patrons dels dos primers barris saltencs. Es va escollir el dia de Sant Jaume per a celebrar conjuntament la Festa Major de Salt, el dia 25 de juliol. El programa de la Festa Major va ser, durant molts anys, l'única publicació regular feta a Salt. En determinats anys fins i tot es van editar dos programes diferents (per exemple els de Festa Major a Salt i al Veïnat o el programa oficial i el programa editat pel Casal de Jubilats). Constitueix un veritable arxiu on es poden trobar col•laboracions diverses i una valuosa font d'informació de la història saltenca.


Hemeroteca de Sant Feliu de Guíxols

Logo_ancora

La biblioteca disposa de les revistes Àncora i Chut.


Chut es va publicar del 30/10/1947 al 24/11/1949. En total, són 108 números. Va sortir per tractar temes futbolístics, però al cap de pocs números començà a incloure informació local. La publicació, de fet, es va reconvertir en el Setmanari Àncora, que va incloure durant temps una pàgina amb el nom de Chut dedicada al futbol.


Àncora, setmanari de la Costa Brava, va aparèixer per primer cop l'1/12/1949, amb el núm. 109 (els anteriors són els de Chut) i es continua publicant en l'actualitat. Dedicada a la informació local (i esmentant també algunes notícies de les dues altres poblacions de la Vall d'Aro: Santa Cristina d'Aro i Castell-Platja d'Aro), és la font principal d'informació de què disposa Sant Feliu de Guíxols durant molts anys per conèixer les notícies de la ciutat. Per les seves planes han passat i passen nombrosos redactors i col•laboradors.


Biblioteca de Tossa de Mar

Turissa

La Biblioteca de Tossa de Mar compta amb la revista Turissa i els llibres del donatiu de Félix Ros a la biblioteca.

Turissa és una revista local que va néixer el juny de 1965, sota la direcció de Javier Dalfo Hors. Es va publicar mensualment fins l’abril de 1969. La segona època de la revista es va iniciar el 1990 sota l’impuls municipal i, amb una periodicitat quadrimestral, es va publicar fins el juny de 1999. La tercera etapa s’inicia l’abril de 2004 i acaba l’octubre de 2005.

Turissa ha comptat amb prestigiosos col·laboradors i és un referent cultural de la vila de Tossa. La revista constitueix una font per analitzar i estudiar la realitat tossensa de la segona meitat del s. XX des de diferents aspectes.


Hemeroteca de Vidreres

Rec_clar

El Rec Clar és una revista trimestral editada per l’Ajuntament de Vidreres des de l’any 1998 que aprofundeix el tractament de temes culturals i socials del municipi. A l’interior de la revista hi tenen cabuda totes les entitats i associacions que configuren el teixit municipal de Vidreres.


Hemeroteca de Vilobí d'Onyar

Tosquija

La Revista Tosquija de la primera etapa es va començar a editar l’any 1987 i va acabar el 2006. Va ser una iniciativa sortida de l’ajuntament que va buscar col·laboradors perquè fos no solament un butlletí municipal si no també una revista de caire cultural a més de publicar-s’hi els acords dels plens i altres informacions municipals.