Presentació

El repositori cooperatiu de la Diputació de Girona permet consultar en accés obert les col•leccions digitalitzades de biblioteques, entitats, institucions i empreses de les comarques gironines que s’hi adhereixen.

El Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona és qui el coordina, i vetlla perquè el patrimoni de les comarques gironines es pugui consultar de manera conjunta a través del repositori.

A més de facilitar la consulta del patrimoni local gironí, n’augmenta la visibilitat i facilita els instruments per a la seva preservació.

El repositori utilitza el programari Pandora desenvolupat per Cran Consulting, S.L. i segueix el protocol OAI-PMH, que assegura la interoperabilitat i cooperació amb altres projectes nacionals i internacionals.

La digitalització de documents va començar l’any 1990 i des d’aleshores hi ha hagut corresponsabilitat econòmica amb molts ajuntaments per poder digitalitzar les col•leccions de les biblioteques municipals i també s’han rebut dues ajudes de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura l’any 2008 i el 2011.

Objectius del repositori

• Facilitar la visibilitat i consulta dels materials
• Preservar el fons patrimonial de les biblioteques públiques gironines
• Impulsar digitalització fons documental local gironí
• Millorar la cerca i recuperació
• Facilitar la cerca de text complet dels documents digitalitzats
• Permetre l’accés sense restriccions a materials que per la seva naturalesa són d’accés restringit
• Integrar materials relacionats que en format analògic es troben en localitzacions separades