Guies de lectura

Joan Vinyoli

Poesia

Vinyoli , Joan .

Domini màgic

Barcelona : Empúries, 1984
ISBN: 8475960006
Poesia

Resum:

El Callat. Aquesta és una obra fonamental en l’evolució de l’autor, la qual presenta un itinerari de recerca de coneixe-ment envers el silenci previ al cant: el jo poètic escolta la crida profundad’una veu interior i es desencadena un procés de recerca per tal de desco-brir-la i interpretar-la; el camí motiva la meditació sobre l’origen de la crea-ció i de la poesia.