Guies de lectura
Ribas Poch, Maria Rosa .

Les Mares que ens han parit

Maçanet de la Selva : Gregal, 2018
ISBN: 9788417660024
Assaig

Resum:

Les mares que ens han parit és una reflexió sobre la fecundació humana i la seva evolució des de la prehistòria fins avui –coneixements, creences i rituals–, però també sobre el valor social de la dona en cada època. Aquest viatge en el temps ressegueix la importància que totes les cultures han donat a la fecunditat, com ha estat sempre venerada i controlada alhora. El llibre ens fa saber com cada època històrica ha explicat la fecundació, la funció de l'aparell reproductiu i també els mitjans anticonceptius emprats. La manera de percebre i representar la vida ha anat canviant, però la decisió de voler –o no– ser mare, de tenir –o no– fills, hauria de ser individual o de parella. En canvi, sempre ha estat condicionada per factors polítics, culturals, mèdics, religiosos i/o demogràfics, els quals sovint han provocat una pèrdua sensible de les llibertats bàsiques.