És notícia

Revisió dels 3 últims anys

La Biblioteca Lluïsa Duran. Tres anys de creixement i servei públic

L’any 2017 fou un any especial per la Bisbal d’Empordà: Nova biblioteca, nova bibliotecària i un nou camí a recórrer per respondre al clam popular bisbalenc de consolidar una biblioteca de qualitat al servei del municipi. Ara, passats uns anys, convé fer balanç de la feina feta i intentar respondre les preguntes d’on venim, on estem i cap a on anem. Si bé la tasca de resumir la feina feta fins ara es presenta difícil si pretenem estalviar-li al lector una tramuntanada de xifres, també cal dir que n’hi ha que parlen per si soles i que, per què negar-ho, des de l’orgull tenim ganes d’exposar.

Abans però, se’ns fa necessari esmentar l’especial casuística de 2020 pel que fa a la pandèmia del COVID-19, la qual inevitablement estroncà les tendències positives en les que la biblioteca havia agafat embranzida. Per tant, donada l’excepcionalitat que suposa el tancament de biblioteques i els respectius confinaments, aquí es mostraran les dades des de 2017 fins abans de la pandèmia.

Si el comptadors de visites de la nostra biblioteca, registraren 1.482 visites durant el mes de febrer de 2017, durant aquest mes però l’any 2020, la xifra ascendeix a 4.453 visites. No menys significatives són les visites en línia que, a tenor de les tendències actuals en TIC, aquestes han augmentat exponencialment des de les 878 del 2017 a les 4.453 de 2019.
Una capital de comarca amb més de 10.000 habitants ha de disposar d’un fons complet, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu. És per això que entre 2017 i 2020 el fons s’ha incrementat en quasi 5.000 documents més. Si bé encara no s’assoleix la ratio de 2’5 documents per habitant, estem en el bon camí per fer-ne d’aquesta xifra una realitat. Tot plegat s’ha traduït tant en l’activitat de préstec (mentre que durant tot el 2017 es computaven 854 usuaris actius en préstec, el 2019 la xifra puja fins als 1414) com en el registre de nous usuaris amb carnet de la biblioteca, tot augmentant aproximadament 1.000 més entre 2017 i 2020.

Més visites, més fons, més préstec, però també moltes més activitats i vida cultural. Així, amb l’objectiu estratègic d’esdevenir un pol cultural en el municipi, durant el 2019 es realitzaren 107 activitats (que van tenir 2.699 assistents), una xifra que està molt per sobre de les 27 activitats (amb 925 assistents) que es realitzaren durant el 2017. Aquestes xifres tan positives són fruit d’una ingent tasca de treball que ha dut a terme l’equip de la biblioteca que, seguint el full de ruta del Pla Estratègic 2018-2020, s’ha empleat a fons per tal d’assolir tots els objectius marcats per aquest, tals com ara: modernitzar la imatge de la Biblioteca, obrir la Biblioteca a entitats, centres educatius i altres organitzacions del municipi i incrementar el nombre d’usuaris reals.

En definitiva, si bé hem d’estar satisfets amb el que s’ha fet fins ara, sempre es pot anar millorant, reeixint i avançant en totes les dimensions dels objectius fins ara plantejats. No obstant, aquesta feina feta ha estat essencial per assentar les bases d’una biblioteca de qualitat al servei de les persones. Serà a partir d’aquestes bases que es donarà un pas més endavant en els pròxims plans estratègics amb la clara voluntat d’assolir més qualitat, així com de conèixer i satisfer les necessitats culturals i socials que es detectin, per tal que la Biblioteca Lluïsa Duran esdevingui un pol de referència a l’altura de la ciutadania tant del municipi com de la comarca. Tot plegat sempre actuant des dels principis de dedicació, vocació i rigor, però sobretot: il·lusió.
 

Accés a la memòria.

Pàgina principal biblioteca
HORARIS

Matins: de dimarts a dissabte de 10 a 13 h
Tardes: de dilluns a divendres de 16.30 a 19.30 h

CONTACTE

C/ Agustí Font, 28

17100 La Bisbal d'Empordà

Tf. 972642179

biblioteca@labisbal.cat

SEGUEIX-NOS!