La Biblioteca

Serveis

Accés

L'accés a la Biblioteca és lliure i gratuït. Els menors de 7 anys només hi poden accedir acompanyats d'un adult. La biblioteca no es responsabilitza del control i sortida dels menors d'edat. L'accés a la planta inferior està restringit als majors de 14 anys o menors acompanyats d'un adult.

 

Catàleg: 

Consultable a: http://argus.biblioteques.gencat.cat

 

Informació:

Els usuaris poden demanar ajuda al personal de la biblioteca, que ofereix el suport necessari per facilitar l'ús dels serveis.

 

Carnet de la Biblioteca:

Gratuït i obert a tota la població. 

Cal tenir-lo per gaudir del servei de préstec.

És imprescindible per a retirar qualsevol document.

És personal i intransferible.

Per obtenir-lo cal presentar DNI, empadronament o passaport.

 

Servei de préstec

Amb el teu carnet pots gaudir de:

30 documents durant 30 dies: 15 llibres, 5 revistes, 5 cd o vinil, 5 dvd o blu-ray

Novetats de ficció: 3 per persona

Novetats de dvd o blu-ray: 3 per persona

Es poden renovar préstecs, un màxim de tres vegades, sempre que no hi hagi cap reserva feta per un altre usuari o reservar documents dels fons que figurin com a prestables al catàleg personalment, per telèfon (972825491) o per correu electrònic (biblioteca@platjadaro.com)

El servei de préstec finalitza 15 minuts abans del tancament de la biblioteca.

Per al bon funcionament del servei cal tenir cura dels documents deixats en préstec i ser puntual a l'hora de retornar-los (el sistema informàtic aplica un punt de penalització per cada dia de retard i per cada document en préstec, i bloqueja el carnet automàticament durant 15 dies per cada bloc de 90 punts. La data d'exclusió del servei de préstec comença a comptar a partir de la data de retorn dels documents. Passat aquest temps el carnet torna a estar operatiu).

Els usuaris bloquejats no poden gaudir de  préstecs fins que el sistema ho permeti (La responsabilitat del document prestat, davant la pèrdua o deteriorament, correspon a l'usuari. en el cas que l'usuari sigui menor de 18 anys, la responsabilitat recau en el seu tutor legal).

Si es facilita una adreça de correu electrònic es pot rebre de forma automàtica avisos de venciments de terminis de préstecs, terminis vençuts i avisos d'arribada de documents reservats.

 

Préstec interbibliotecari:

Aquells documents que no es troben a la biblioteca es poden sol.licitar en préstec a altres biblioteques. Es pot demanar un document cada vegada. Es comunica a l'usuari l'arribada del document i disposa de fins a 5 dies per a recollir-lo abans d'anul.lar la reserva. Les condicions de préstec interbibliotecari en aquests casos són les establertes per la biblioteca d'origen del document.

 

Servei d'Internet:

Servei d'accés gratuït als ordinadors públics amb connexió a Internet, apropant les noves tecnologies a tota la població.

Per poder-hi accedir cal presentar DNI o passaport al taulell per obtenir una clau d'accés. Hi ha ordinadors d'ús exclusiu per a adults i altres d'ús exclusiu per a infants (fins a 14 anys).

L'usuari disposa de quinze sessions mensuals d'una hora (cada ordinador es tanca a l'hora en punt, independentment del moment en que comenci la sessió).

NOM USUARI: DNI

CLAU D'ACCÉS: DATA DE NAIXEMENT (00/00/0000)

 

WI-FI:

La bilioteca ofereix accés a la wi-fi (Bibliodaro). Màxim 30 sessions de dues hores al mes. Per accedir al servei cal presentar DNI o passport al taulell, per obtenir la clau d'accés.

Tarifes de reprografia:

Impressions:

0.10 €/u b/n

0.25 € /u color

Fotocòpies:

0.10€/u b/n