Aquesta col·lecció d’impresos antics conté aproximadament 499 documents de temàtica administrativa, legislativa i judicial. El seu àmbit cronològic comprèn des de l’any 1795 al 1843. Destacaríem especialment els documents que fan referència al Trienni Liberal (1820-1823), a la I guerra carlina (1833-1840) i a la Guerra del Francès (1808-1814). La tipologia és molt variada, hi predominen anuncis, bans, edictes, circulars, pregons, comunicats de guerra, avisos i reials ordres, entre moltes altres. La major part dels documents són de gran format i porten un segell del Grup Cultural Comtat d’Empúries, associació que recuperà aquests impresos i els cedí a l’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries el 2011.