La revista l'Espiga, 1934-1936, és una publicació local editada per l’associació Esplais, una entitat cultural, esportiva i recreativa creada des del Centre Agrícola i Social de Castelló d’Empúries. Malgrat que ideològicament L’Espiga es definia com apolítica, una part dels socis protectors estaven vinculats a la Lliga. La seva periodicitat era quinzenal i estava escrita íntegrament en català. Tractava bàsicament l’aspecte social i cultural de la vila i fins i tot satiritzava sobre assumptes del govern local. La seva lectura permet entendre el marc social i polític de l’època a la vila. Es va editar des de l’octubre de 1934 fins al gener de 1936. Actualment, la revista original es conserva a l’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries.