Epistolari que inclou més de 2500 cartes rebudes i enviades (era habitual conservar-ne una còpia) per la Biblioteca Popular de Figueres entre els anys 1922 i 1948.

El recull, conservat al fons històric de la biblioteca, és una mostra del dia a dia d’una biblioteca popular de la Mancomunitat de Catalunya. Un dia a dia condicionat pels principals fets històrics que van afectar la ciutat i el país entre aquests anys: consolidació del projecte de la Mancomunitat de Catalunya, dictadura de Primo de Rivera, II República, Guerra Civil, postguerra i repressió franquista.

Les bibliotecàries, directores i auxiliars, de la Biblioteca Popular: Olga Kirchner, Carme Banús, Aurèlia Sabanés, Justa Balló, Adela Riera, Antònia Feixas, etc. en són les protagonistes. I al seu costat les institucions i personalitats amb qui es cartejaven, per damunt de tot la Direcció Tècnica de Biblioteques Populars de la Generalitat de Catalunya, encapçalada fins el 1939 per Jordi Rubió i Balaguer; però també les altres biblioteques populars del territori, particularment la d’Olot; la Biblioteca de Catalunya; l’Escola de Bibliotecàries; la Diputació Provincial de Girona; l’Ajuntament de Figueres; algunes de les escoles de la comarca on s’hi van instaurar biblioteques filials; entitats culturals; editorials; llibreries; conferenciants; escriptors; autors i investigadors locals; lectors, etc.

Aquesta correspondència és un complement indispensable dels “Dietaris de la Biblioteca”.