Col·lecció de 156 postals publicades per La Veu de l'Empordà. Col·lecció de gairebé 200 targetes postals de vistes fotogràfiques de l’Alt Empordà, editades entre els anys 1909-10 pel diari de caràcter catalanista i catòlic La veu de l’Empordà (Figueres, 1900-1936). Eren venudes a la papereria del mateix nom, situada al carrer Forn Baix de Figueres, propietat de la família Macià. Les targetes són fàcilment identificables perquè hi apareix, en vermell, la numeració, el municipi i la llegenda i la menció “Edición de: La Veu de l’Empordà “. Val a dir que se n’edità una sèrie en blanc i negre i una d’acolorida.  Les postals de la Veu de l’Empordà s’utilitzen sovint per il•lustrar treballs d’investigació, catàlegs d’exposicions, fullets publicitaris, articles de premsa, etc. Se’n localitzen en moltes col•leccions particulars i encara n’hi ha a la venda en llibreries de vell.