La Revista de literatura, ciencias y artes és una publicació mensual de l'Asociación Literaria de Gerona. Va llançar al carrer el seu primer número el setembre de 1876 i el darrer el desembre de 1895. S'imprimia a l'impremta de l'Hospici i portava el subtítol de "Literatura, Ciencias y Artes". L'escriptor i historiador Enric Claudi Girbal fou l'ànima d'aquesta revista. El seu contingut relacionat amb Girona i les seves comarques fou de gran qualitat. La investigació històrica, l'arqueologia i la literatura són els aspectes tractats amb més amplitud.