Butlletí d'informació municipal és editat per l’Ajuntament de Llança, de caràcter trimestral en aquesta primera etapa (1979-2008) i bilingüe en uns inicis. A partir del número 101 es presenta el butlletí en un nou format i amb un nou equip redactor.

La revista Miranda editada per el Centre Cultural de Llançà va aparèixer a l'any 1954 i es va publicar fins a l'any 1968. És una publicació essencial per conèixer la vida local i l'activitat cultural a Llançà en aquest període.