Col·lecció de Romanços, provinents de l'Arxiu Casulà.