La revista El Celrè, apareguda el 1987, i la seva predecessora, el butlletí municipal, editades per l'Ajuntament, tenen com a objectiu la difusió de notícies d'actualitat, informacions de servei i continguts de caràcter cultural i històric.