La Biblioteca Lambert Mata de Ripoll custòdia l'important  fons  Lambert Mata i Sala format per:  12 incunables, 3.000 volums de llibres d'entre els segles XV al XVIII, 28.000 volums del s.XIX,  8.000 volums del segle XX, 250 manuscrits, 30 pergamins i un gran nombre de publicacions periòdiques de mitjans s.XIX  i primer terç del s.XX. De tot aquest fons, gràcies a la Diputació de Girona, i al present repositori, podem posar al vostre abast 1.500 volums de llibres d'entre els segles XV al XVIII.