Programes de la Festa Major de Sant Joan de les Abadesses publicats en els seus inicis per l’Impremta Baronal i posteriorment per l’Ajuntament de la Vila. El primer número correspon a l’any 1905 i arriba fins l’actualitat. A part del programa de festes inclou articles d’història, art i folklore de Sant Joan de les Abadesses. Constitueix un veritable retrat de la societat del moment.