Turissa és una revista local que va néixer el juny de 1965, sota la direcció de Javier Dalfo Hors. Es va publicar mensualment fins l’abril de 1969. La segona època de la revista es va iniciar el 1990 sota l’impuls municipal i, amb una periodicitat quadrimestral, es va publicar fins el juny de 1999. La tercera etapa s’inicia l’abril de 2004 i acaba l’octubre de 2005. Turissa ha comptat amb prestigiosos col·laboradors i és un referent cultural de la vila de Tossa. La revista constitueix una font per analitzar i estudiar la realitat tossensa de la segona meitat del s. XX des de diferents aspectes.