La Revista Tosquija de la primera etapa es va començar a editar l’any 1987 i va acabar el 2005. Va ser una iniciativa sortida de l’Ajuntament que va buscar col·laboradors perquè fos no solament un butlletí municipal si no també una revista de caire cultural a més de publicar-s’hi els acords dels plens i altres informacions municipals.

Durant aquest període va ser editada per l’associació Revista Tosquija fins a la seva dissolució, A partir d’aquest moment va començar la segona etapa editada directament per l’Ajuntament.

Els dossier centrals, basats principalment en temes locals però també de interès general són molt consultats per a treballs d’estudiants del municipi i la seva digitalització millora la seva consulta i difusió.