La Biblioteca disposa de les revistes digitalitzades Germanor i Tallaferro. Ambdues revistes són bàsiques pel coneixement i l’estudi de qualsevol temàtica de Besalú a la segona meitat del s.XX.

Germanor

Un grup de joves sota l’aixopluc de la Parròquia fan una revista ciclostilada –Germanor- en castellà; de temes religiosos,culturals.., amb informació local, de 1 a 3 fulls, mida quartilla - del febrer de 1955 al desembre de 1956-. A la segona etapa de la revista - del 1971 a 1975- editen la revista -ja quasitota d’informació local- la gent del Moviment de Colònies i de l’Associació de Pares i Mares de l ‘Escola. És converteix en una revista en català, també ciclostilada, del mateix format i amb més fulls. A la tercera etapa del 1976 al 1978 es passa a format vertical mida foli , amb més pagines. Quan arriba la democracia, els membres de redacció de la revista creuen que la revista ja ha complert el seu paper.

Tallaferro

Agafa el relleu la revista “Tallaferro, revista d’opinió i información vilatana”. El febrer de 1984 uns voluntaris amb el suport de l’Ajuntament van compondre el 1r núm. de la revista. En el n. 47- de gener de 1993- la revista es desvincula de l’Ajuntament i l’editor és l’Associació Cultural Tallaferro, autofinançant-se amb els socis-subscriptors i els anunciants. L'últim n. de la revista és el 100 de gener –juliol de 2005.