Esteve Ripoll i Cornell, fill de Castelló, que disposava d'una biblioteca particular molt interessant, principalment en temes d'àmbit local.

A la Biblioteca Ramon Bordas i Estragués es van ingressar aproximadament 2.302 documents d'aquest fons. D'aquests documents s'ha fet una selecció. En concret s'han seleccionat 25 llibres, datats entre els anys 1880 i 1942. El criteri predominant a l'hora de fer la selecció ha estat que hi hagi vinculació amb el territori.