Els dietaris, iniciats l'any 1922 i continuats fins el 1992, recullen el dia a dia de la biblioteca i són testimoni del servei que es donava i de la vida social i cultural de Figueres. Estaven escrits per les bibliotecàries i servien de base per a la memòria anual.  S'hi anotaven els llibres que es rebien, moltes vegades donatius de personatges il·lustres; els títols de revistes i diaris que compraven; estadístiques de préstec i assistència de lectors; relacions amb els serveis tècnics, amb altres biblioteques o amb l'Ajuntament; comentaris sobre la fred que hi feia, l'estat de la calefacció o de la fotocopiadora, els dies de tancament, si catalogaven, ordenaven o feien inventari, etc.   Van escriure en els dietaris: Olga Kirchner Catalán, Carme Banús, Adela Riera Carré, Aurèlia Sabanés, Rosa Bohigas, Dolors Jué, Trinitat Pi, Maria Tribó, Justa Balló Salvà, M. Dolors Carré, Maria Condominas, Gertrudis Feliu, Antònia Feixas, Margarida Massaguer, Rosa Coronas, Maria Perxés i Laura Ripoll. Maria Perxés tancà els dietaris el 1992.  Les següents bibliotecàries signen en el diari al final de la seva estada de pràctiques: Maria d'Abadal, Margarida Fontserè, Maria Sardà, Maria Prats, Rosa Leveroni, Montserrat Roig, Aurora Díaz-Plaja, Roser Gelabert, Montserrat Batlle i Montserrat Soler. S'hi esmenten altres bibliotecàries: M. Àngels Vayreda, Assumpció Juan, Lídia Solés ( pràctiques), M. Josep Serna i Lluïsa Vidal.