Conjunt de documents de procedència i temàtica diversa que abarquen el període comprès entre els anys 1800 i 1975. Inclou: Llibres i fulletons Col·lecció de 350 llibres i fulletons de temàtica, contingut o autoria local, publicats entre els anys 1840 i 1936,  que formen part del fons de reserva de la Biblioteca Fages de Climent. Material menor d’entitats figuerenques La col•lecció conté 2370 documents aproximadament, pertanyents al període 1807-1975, que repassen la història de la ciutat a través de les seves entitats, organismes i organitzacions culturals, esportives, educatives, recreatives, etc. Inclou programes de mà, targetes i “targetons”, cartells, entrades i invitacions a espectacles de diversa índole, catàlegs d’exposicions, opuscles o simples fulls volants. Fons Guerra Civil Es tracta de la col•lecció de 600 documents del període 1931-1939 i primers anys de la postguerra, que va recollir la bibliotecària Adela Riera en aquell moment. El fons inclou cartells electorals, de propaganda i d’assemblees de les diverses entitats figuerenques; bans sobre la construcció de refugis a Figueres; fulls militars sobre la vida al Castell de sant Ferran; impresos de l’Ajuntament de Figueres; impresos del Comitè Antifeixista; tríptics de l´Escola de Treball de Formació Professional Politècnica de la Generalitat de Catalunya a Figueres; fulls volants dels sindicats obrers (Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona, CNT, Asociación Mujeres Libres) i de propaganda electoral; impresos de la Lliga Catalana; impresos polítics del Grup femení d´Esquerra de la Federació Republicana Socialista de l´Empordà (1933-1937), de la Federació Republicana Socialista de l´Empordà, del PSUC, de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya, de partits polítics comunistes; i documents de l´Escola Nova Unificada (1936-1938).