Els «Quaderns de la Revista de Girona» són una col·lecció que neix com un instrument de creació d’identitat, de cohesió, de compromís amb el medi i de projecció del territori gironí. La col·lecció segueix dues línies temàtiques: les guies, dedicades a la història, l'economia, la natura o la cultura, més enllà de l'àmbit local, i les monografies, que centren el seu estudi en pobles i ciutats, amb especial atenció a l’època contemporània.