La Biblioteca disposa de les següents revistes digitalitzades:

L’Escalenc: és una revista, sense ànim de lucre, publicada per primer cop l’any 1980 a l’Escala per J. Donjó i J. Saderra. Fins a l’any 2011 és mensual i a partir de l’any 2012 passa a ser bimensual. Tracta temes bàsicament d’informació local i, al llarg dels anys, ha recollit articles i entrevistes molt interessants per a la memòria històrica local. El seu principal coordinador és Francesc Xavier Vila Mitjà. Els articles els redacten, principalment, col·laboradors habituals voluntaris. 

Camí de Ronda: és una revista local anual, sense ànim de lucre, que es comença a publicar el mes de juny de l’any 2010 pel CEDRHE (Centre de Documentació i Recerca històrica de l’Escala). El seu objectiu és fer difusió de la història local i cultural de l’Escala. El primer número de la revista és un monogràfic sobre la Guerra Civil i, a partir del segon, els seus continguts són de temàtica diversa, amb diferents seccions i articles, amb un dossier monogràfic principal. 

Llibres de l’Aplec de la Sardana: comença a publicar-se l’any 1976. És anual i conté un recull d’articles, sobretot, relacionats amb el món sardanista local i de Catalunya. Publicació molt important des del punt de vista de conservació de la memòria històrica local.