Revista Rufaca, editada per l'associació Amics de Cerdanya entre els anys 1977 i 1994. Publicació mensual fundada per Jean-Paul Poirier, Ramon Solà, Josep Peitx i Emili Guirao va néixer com a butlletí de l'associació i tractava temes de caire general d'àmbit comarcal.