Lliroia és la continuació del periòdic l'Estiuada. Tots dos, fundats pel periodista barceloní Josep Ximeno i Planas (1864-1926). La publicació va tenir dues etapes: del 16 de juliol de 1922 fins el 24 de setembre de 1922 amb 11 números. La segona etapa comprèn del 31 de maig al 27 de setembre, quan s’arribà al número 28.

Terra és una revista mensual d'àmbit local que va aparèixer el 1980. Neix amb la voluntat d'estar oberta a tothom, però especialment als joves. Editada a multicopista per Pax i coordinada pel "Grup per a la Defensa del Medi Ambient - Comité Antiurani".

Portaveu era una setmanari de notícies de Sant Hilari que comença el 2001 i acaba el 2010.