Poble és una revista d'informació local editada per vàries associacions en l`àmbit dels barris dels entorns de Sarrià i Pont Major (Unió Esportiva Sarrià, Consell Municipal de Sarrià i les Associacions de veïns de Pla de l'Horta, Sarrià de Dalt, Sarrià de Ter i Pont Major). Va aparèixer amb un número preliminar a l'inici de la dècada dels vuitanta fins almenys l'any 1982.