Félix Ros Cebrián (Barcelona, 1912 – Istanbul, 1974) va ser escriptor, editor i va treballar també com a catedràtic de llengua i literatura espanyoles. Tenia casa d’estiueig a Tossa. Va dirigir col·leccions literàries i va promoure editorials com Lauro, Yunque, Emporion i Tartessos. Com a escriptor va publicar especialment poesia i va fer adaptacions d’obres de teatre; també va ser director de teatre i va col·laborar en diaris i revistes.

L’any 1973 el Ple de l’Ajuntament de Tossa va aprovar un contracte vitalici amb el Sr. Félix Ros per adquirir la seva biblioteca personal. El fons que, aproximadament, pot ser d’uns 7.000 volums, està dispers en dependències de la Biblioteca, la Casa de la Cultura i l’Arxiu Municipal.

El Fons Félix Ros està format, predominantment, per obres de literatura, especialment literatura castellana i, en segon terme, literatura catalana i francesa. Destaca una notable col·lecció d'obres de poesia castellana i catalana de la primera meitat del s. XX, així com obres de teatre.

La major part del fons correspon a obres editades el s. XX, però cal destacar també un fons antic amb obres anteriors al s. XIX. Una part del fons antic ha estat digitalitzada pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona i pot ser consultada en aquest repertori, Regira.