La Biblioteca

La Biblioteca

Documents de treball

Fruit de la seva vocació d'obertura i basant-se en els principis de transparència, participació ciutadana i col·laboració expressats en la Llei 19/2013, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, la Biblioteca Lluïsa Duran ofereix aquest espai de Transparència amb el finalitat de donar a conèixer com es prenen les decisions que afecten a la institució, com es gestionen els seus fons públics o sota quins criteris actua.

D'aquesta manera, es facilita a totes les persones interessades un accés senzill a la informació més important relativa a les activitats de la biblioteca i es reconeix el dret d'accés a la informació dels ciutadans.