Diputació de Girona

Hemeroteca de Bescanó

"La Pilastra": congost que dóna entrada i sortida al pla de Bescanó, topònim escaient per a la revista local.

Visualitzar